شهروندان از خرید زمین خارج از محدوده و در حریم شهری اجتناب کنند
شهروندان از خرید زمین خارج از محدوده و در حریم شهری اجتناب کنند
مهندس امراللهی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: شهروندان از خرید زمین خارج از محدوده و در حریم شهری اجتناب کنند و قبل از خرید زمین، استعلامات لازم از شهرداری در خصوص کاربری آن گرفته شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح‌الله امراللهی در گفتگویی با اشاره به موضوع ۱۶ متری امام خمینی(ره) در قم اظهار داشت: مالکین خانه های احداث شده در شرایطی قرار گرفتند که ۲۰ سال پس از سکونت، مالک اصلی پیدا شده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم افزود: این یک اتفاقی است که امکان دارد مجدد در قم روی دهد، چرا که زمینی که توافق شده سهمی از زمین مشاعی بوده و به مالکین با قولنامه فروخته شده و دارای سند مالکیت نبوده است.
وی بیان کرد: شهروندان مراقب باشند در خصوص زمین های مشاعی و قولنامه ای اقدام نکنند و اگر چنین اقدامی وخاستند انجام دهند به مراجع مربوطه مانند شهرداری مراجعه کنند تا از کاربری اطمینان حاصل کنند.
امراللهی تاکید کرد: همچنین شهروندان از خرید زمین خارج از محدوده و در حریم شهری اجتناب کنند و حتی با وجود سند شش دانگ مالکیتی در هر نقطه ای، وضعیت را استعلام نمایند کنند.
وی خاطرنشان کرد:هنوز مشخص نیست محدده شهر قم در آینده تغییر می کند و یا کدام پهنه وارد محدوده شهر می شود، از این رو زمینی را خریداری کنیم که وضعیت مشخصی داشته باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم عنوان کرد: حرف هایی که در فضاهای اقتصادی زده می شود گمانه زنی است و جنبه قانونی و یا پیشنهای ندارد و طرح جامع شهر قم هنوز شروع نشده و بعد از آغاز نیز مشخص نیست چه زمانی تصویب شود و یا محدوده قم تغییری داشته باشد و یا زمینی وارد حریم شود.
وی گفت: بی توجهی به استعلام موجب می شود سرمایه مردم که عمدتا مصرف کننده هستند و برای خرید از وام استفاده می کنند از بین برود، شهروندان با این نگاه که زمین وارد محدوده شهری می شود زمینی را خریداری نکنند.