توسعه متوزان فضای سبز شهری در بودجه ۱۴۰۱/ تقویت شاخص‌های ایمنی در شهر
توسعه متوزان فضای سبز شهری در بودجه ۱۴۰۱/ تقویت شاخص‌های ایمنی در شهر
دکتر سبحانی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم توسعه متوازن فضای سبز شهری در بودجه 1401 شهرداری قم از راهبردهای اصلی کمیسیون خدمات شهری دانست.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سیدمجتبی سبحانی ثابت روز دوشنبه در بیست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم در سالن رضوان شهرداری قم، با اشاره به اهمیت تقویت بعد ایمنی شهر بیان داشت: برای بهبود و کیفیت بخشی بیشتر به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم پیش بینی‌های خوبی در بودجه سال آینده شده است.

وی با تاکید بر اهمیت و راهبرد شهرداری قم در توسعه متوازن فضای سبز و لکه‌های شهری، گفت: در همین راستا توسعه زیبا و منظر شهری با رویکرد فرهنگ ایثار و شهادت در حال انجام است.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم همچنین توسعه فرهنگ شهروندی با استفاده از ظرفیت هنر و هیأت‌های مذهبی، مدیریت بهینه پسماندهای شهری، بهبود فرهنگ ترافیک و حمل و نقل و نگهداری بهینه از فضای سبز شهری را از اولویت‌های سال آینده شهرداری قم دانست.

سبحانی ثابت با تاکید بر اینکه افزایش نشاط اجتماعی از محورهای بودجه سال آینده است، بیان داشت: کمیسیون خدمات شهری قم در تلاش است در قالب بودجه نهایی، اهداف ترسیم شده خود را محقق کند.