آسایشگاه قم نیازمند بهسازی ساختمان، امکانات و از همه بیشتر محبت و صمیمیت شهروندان می باشد
آسایشگاه قم نیازمند بهسازی ساختمان، امکانات و از همه بیشتر محبت و صمیمیت شهروندان می باشد
مهندس امرالهی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم گفت: آسایشگاه سالمندان و معلولین قم نیازمند بهسازی ساختمان، امکانات و از همه بیشتر محبت و صمیمیت شهروندان قمی می باشد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح‌الله امراللهی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم در حاشیه بازدید از آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اظهار داشت: دوران روزگار همواره با یک روند برای انسان ها نمی چرخد، بعضی اوقات حوادثی رخ می دهد که برای انسان تا پیش نیاید باور نمی کند.

عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه همه انسان ها در دوران جوانی سلامتی، قدرت و خیلی امکانات دارند، افزود: هیچ نعمتی ابدی نیست و یکی از مهمترین نعمت ها سلامتی است،

امراللهی با اشاره به این مصرع معروف سعدی “ای که دست ات می رسد کاری بکن” تصریح کرد: حتما برای همه ما روزی خواهد آمد که نیازمند کمک و محبت هم نوع خود خواهیم شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: آسایشگاه سالمندان و معلولین قم نیازمند بهسازی ساختمان، امکانات و از همه بیشتر محبت و صمیمیت شهروندان قمی می باشد

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: محبت کمترین کار و لیکن بهترین هدیه از طرف شهروندان عزیز برای آسایشگاه سالمندان و معلولین قم می باشد، آن را دریغ نورزیم چون روزی رسد که خود نیازمند آن محبت خواهیم بود.