ضرورت وجود و راه اندازی اندیشکده آسیب های فرهنگی در شهر مقدس قم
ضرورت وجود و راه اندازی اندیشکده آسیب های فرهنگی در شهر مقدس قم
دکتر ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم از ساخت خانه موزه علما و هیات در قم خبر داد و گفت: ضرورت وجود و راه اندازی اندیشکده آسیب های فرهنگی و اجتماعی در استان قم محسوس است، حمایت از این مهم با محوریت حوزه و دانشگاه مورد تاکید شورای اسلامی شهر است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مصطفی ملایی در دیدار با آیت‌الله علیرضا اعرافی به نحو پیوست نگاری فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: پیوست نگاری فرهنگی  با دو رویکرد تأثیر خود پروژه بر روی بافت فرهنگی اجتماعی محله و شناخت میزان بار فرهنگی اجتماعی خود پروژه ازنظر شاخصه‌های انقلابی دینی اجرا می‌شود.

وی به بخش‌های مختلف پیوست نگار فرهنگی توجه کرد و افزود: با این دو نگاه پیوست‌هایی فرهنگی نوشته و در پروژه‌ها اجراشده و در بخش دیگر آموزش بوده که با کمک حوزه و نخبگان جامعه به آن پرداخته می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: یکی از اولویت‌های کمسیون ارتقاء رفتار و فرهنگ شهروندی بوده و دیگر اولویت‌های کمیسیون توجه به فضای مجازی، شادی و نشاط اجتماعی است.

وی دو برنامه مهم شورای اسلامی شهر مقدس قم را در حوزه فرهنگ مطرح کرد و گفت: یکی از برنامه‌ها برگزاری جشن یکصدمین سال تأسیس حوزه‌های علمیه در شهر قم است که شهرداری با حوزه‌های علمیه همکاری ویژه داشته و دیگری برگزاری کنگره شهدا است.

ملایی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های خوب فرهنگی شورا که از شورای پنجم کلید خورده است، ساخت خانه موزه‌های شهدا بوده که با خانه موزه شهیدان زین‌الدین کلید خورد و در شورای ششم خانه موزه شهید فخری‌زاده آغازشده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر قم از ساخت خانه موزه علما و هیات در قم خبر داد و گفت: ضرورت وجود و راه اندازی اندیشکده آسیب های فرهنگی و اجتماعی در استان قم محسوس است، حمایت از این مهم با محوریت حوزه و دانشگاه مورد تاکید شورای اسلامی شهر است.