شفافیت عوارض پسماند صنوف در قم/ارتقای نظم درآمدی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
شفافیت عوارض پسماند صنوف در قم/ارتقای نظم درآمدی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
دکتر سبحانی اخذ مجوز اجرای قرارداد وصول بهای خدمات مراکز صنفی اتاق اصناف توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم را مورد اشاره قرار داد و گفت: قم از نخستین شهرهایی بوده که عوارض پسماند هر صنوف را به‌صورت شفاف مشخص کرده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سیدمجتبی سبحانی ثابت امروز در چهلمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری، با اشاره به اخذ مجوز ۵۰ درصد کاهش عوارض صدور پروانه با محاسبه سال ۱۴۰۰ و پرداخت مابقی بدهی به تقسیط یک‌ساله یک موسسه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: ازآنجاکه این قبیل از موارد با ورود سرمایه خارجی به شهر قم همراه بوده اعمال تخفیف امر سنجیده‌ای است.

وی اخذ مجوز اجرای قرارداد وصول بهای خدمات مراکز صنفی اتاق اصناف توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم را موردتوجه قرارداد و یادآور شد: طبق این لایحه عوارض اصناف از طریق اتاق اصناف دریافت خواهد شد و سازمان مدیریت پسماند به‌صورت مستقیم وارد عرصه نخواهد شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ابعاد این لایحه را مورد اشاره قرار داد و گفت: قم یکی از نخستین شهرهایی بوده که عوارض پسماند هر صنوف به‌صورت شفاف مشخص‌شده است.

وی با بیان اینکه از ویژگی‌های مهم این مساله نظم در درآمدهای سازمانی سازمان مدیریت پسماند است، ادامه داد: در قالب این لایحه ضمن افزایش درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم، تخفیفات قابل‌توجهی نیز به اصناف مختلف در نظر گرفته‌شده است.