قم؛ ظرفیت تبدیل شدن به بزرگترین قطب تولید محتوای ایثار و جهاد در کشور را دارد
قم؛ ظرفیت تبدیل شدن به بزرگترین قطب تولید محتوای ایثار و جهاد در کشور را دارد
حجت الاسلام مرتضی استقامت عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: شهر مقدس قم بدلیل ظرفیت های موجود در آن باید به بزرگترین منبع تولید و عرضه تولید محتوای فرهنگی، مذهبی، عقیدتی و به خصوص در حوزه ایثار و جهاد تبدیل شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حجت الاسلام مرتضی استقامت در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم که با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار گردید، طی سخنانی ابراز کرد: شورای شهر و شهرداری قم کمک کننده انجام فعالیت های فرهنگی در شهر قم است و صرفا انجام دهنده انحصاری نیست.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ویژگی های خاص شهر قم اظهار داشت: قم به دلیل ویژگی های خاص آن مانند خاستگاه انقلاب بودن، بین المللی بودن آن، وجود حوزه های علمیه و غیره نگاه متفاوتی به این شهر دارد.
استقامت ادامه داد: قم بدلیل ظرفیت های موجود در آن باید به بزرگترین منبع تولید و عرضه تولید محتوای فرهنگی، مذهبی، عقیدتی و به خصوص در حوزه ایثار و جهاد تبدیل شود.
وی با بیان اینکه محدودیت های موجود می تواند فرصت آفرین باشد، اضافه کرد: پیگیری مستمر بودن جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بررسی پیشرفت فیزیکی اقدامات و احصای موانع پیش رو، یکی از مهمترین پیش شرط های توفیق اقدامات فرهنگی در قم است.