باید از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی بیش از گذشته در مسیر توسعه و آبادانی قم بهره برد
باید از ظرفیت سرمایه گذاران خارجی بیش از گذشته در مسیر توسعه و آبادانی قم بهره برد
مسگری اظهار داشت: در قالب بحث دیپلماسی شهری باید مجموعه مدیریت شهری و مجموعه استانداری سند جامعی داشته، تا ظرفیت های شهر قم را در اختیار کلیه دوستداران نظام جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف قرار داده و ظرفیت های شهر عش آل محمد (ص) را به دیگر کشورها معرفی کنیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در گفتگو با خبرنگار نسیم قم، جایگاه قم و ضرورت نگرش بین المللی به مسائل و رفع مشکلات آن در حوزه های مختلف را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های شهر مقدس قم به عنوان ام القرای جهان تشیع و با توجه به روایات متعددی که در سخنان ائمه معصومین در جایگاه شهر قم، اقبال بسیار خوبی نسبت به شهر قم دیده می شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم افزود: در قالب بحث دیپلماسی شهری باید مجموعه مدیریت شهری و مجموعه استانداری سند جامعی داشته باشند تا ظرفیت های شهر قم را در اختیار کلیه دوستداران نظام جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف قرار داده و ظرفیت های شهر عش آل محمد (ص) را به دیگر کشورها معرفی کنیم.

وی تصریح کرد:  ظرفیت های خوبی که شهر مقدس قم دارد در حوزه های مختلف مغفول واقع شده و حضور مراکز پژوهشی و علمی بسیار فراوان در قم و وجود مراجع و علما و بحث جاذبه های تاریخی و گردشگری و باستانی که در شهر مقدس قم است باید به عزیزان معرفی شود و نوع معرفی نیز موارد مختلفی را در برمی گیرد.

مسگری بیان کرد: برگزاری نمایشگاه های منظم و معرفی شهر قم در قالب استفاده از فضای مجازی و رسانه هایی که در کشورهای دیگر هستند و با زبان های مختلف می توانند این ظرفیت ها را معرفی کنند. بحث مهمی در این مسیر وجود دارد که اگر دعوت به عمل می آید، زیرساختها آماده باشد و تحقق این مهم، نیاز به نگاه جامع حاکمیتی و ملی دارد و فقط نباید به ظرفیت های استانی شهر قم نگاه شود، حتما باید در مرکز نگاهشان به قم نگاهی جامع و کامل باشد تا بتوانیم در ایجاد زیرساختها از ظرفیت ها استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به روایاتی که در متون متقن شیعه وجود دارد نگاه خاصی به شهر قم هست و دوستداران اهل بیت و با توجه به اقلیمی خوبی که قم ندارد به دلیل خشک بودن و کویری بودن منطقه، ولی اقبال زیادی وجود دارد. مدلی که به هر حال کشورهای حاشیه ای خلیج فارس و همسایگان شمالی و غربی انجام می دهد این است که سرمایه های ایرانیان را خارج می کنند ما نیز باید به صورت معکوس اجازه استفاده از ظرفیت ها را داشته باشیم.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه گذارانی هستند در در کشورهای مختلف که حاضرند هزینه ایجاد زیرساختها و واحدهایی داشته باشند تا ما بتوانیم با استفاده از فیلترهای امینتی اقدام به واگذاری سندهای ملکی به این سرمایه گذاران داشته باشیم و اگر این کار انجام شود در بحث ایجاد مراکز و استفاده از ظرفیت داخلی موفقیت های خوبی به دست می آید.

وی با تاکید بر بهره گیری از سرمایه گذاران مشتاق در شهر مقدس قم، گفت: استفاده از مصالح داخلی و نیروی کار داخلی و ایجاد اشتغال بالا و استقرار نیز بحث خدماتی اشتغال خوبی در قم در شهر مقدس قم خواهد داشت، یکی از مهم ترین زیرساختهای قم بحث فرودگاه است که حتما باید در قم به نتیجه برسد.