الگوهای ساخت وسازهای امروز شهرها به شرایط حاکم بر شهرها ارتباط دارد
الگوهای ساخت وسازهای امروز شهرها به شرایط حاکم بر شهرها ارتباط دارد
مهندس امرالهی اظهار داشت: الگوهای ویلایی در کلانشهرها با توجه به شرایط امروزی آنها ارتباط دارد، معمولا برای فضاهای تجاری، اقامتی، اداری و تعاونی های مسکن، ساختمانهای بلند مرتبه شکل گرفته اند، اما جانمایی آنها از حیث شهرسازی و متغییرهای اثرگذاری همچون اشرافیت، مزاحمت بصری و سایه اندازی باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح اله امرالهی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم معتقد است الگوی ویلایی مورد تایید ما است، اما باید شرایط امروز کلانشهرهای کشور را هم در نظر بگیریم. افزایش روزافزون قیمت زمین و محدودیت های مختلف اعم از خط محدوده شهرها و شرایط اقتصادی حاکم، ایجاد مسکن ایده آل را برای تمامی شهروندان با مضیقه روبرو کرده است.

رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر قم در گفت وگوی اختصاصی با پردیسان نوین بیان می کند: در زندگی امروزی ۳ گونه ساختمان مسکونی موجود می باشد، که شامل خانه های ویلایی، ردیفی آپارتمانی و مجتمع های بلند مرتبه است، امروزه با توجه به شرایط اقتصادی نمی توان الگویی واحد برای احداث واحد مسکونی به مردم حکم کرد، چرا که متغییرهای اقتصادی و هزینه های خدمات رسانی این مهم را سلب کرده است. بلند مرتبه سازی الگویی است که طی دهه اخیر با توجه به تغییرات اقتصادی توسط تعاونی های مسکن، پیگیری و در شهر قم پدید آمده اند.

به گفته وی؛ در هیچ دوره ایی از شورای اسلامی شهربلندمرتبه سازی را کاملا رد و نه تایید شده است، در کلی الگوهای ویلایی برای زندگی کنونی را می توان تایید کرد چرا که برای زندگی مطلوب تر هستند چون سرانه بهتری دارند.

وی ادامه داد: محدوده های شهر بزرگ توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین می شود، لذا الگوهای ویلایی در کلانشهرهای امروزی بسته به شرایط فعلی با محدودیت مواجه است، همچنین الگوی بلند متربه سازی برای فضاهای تجاری، اقامتی، اداری و عملکرد های عمومی جذابیت دارد. اما جانمایی آنها در شهرسازی از جنبه اشرافیت، مزاحمت بصری و سایه اندازی باید مورد توجه قرار گیرد، معمولا برج سازی ها اگر در پهنه های مناسبی تعریف شده باشند، بازخوردهای مطلوبی با توجه به اهداف پیش بینی شده می توانند داشته باشند و بعضا شاخص های شهری (Landmark) برای نقاطی ازشهر در جهت افزایش خوانایی شهری موثر می باشند.

مهندس امراللهی با اشاره به الگوی بلند مرتبه سازی برای نهضت ملی مسکن که از سوی شهرداری تهران در نظر گرفته شده می افزاید: در جلسه اخیر اجلاسیه روسای کمیسیون های شهرسازی کشور مطرح شد که شهرداری تهران در محدوده هایی برای تامین مسکن اقشار مختلف جامعه ساختمانهایی با تعداد طبقات، ۳۰ طبقه در نظر گرفته است.

وی افزود: در مقام مقایسه تراکم شهرهای امروزی کشور ما با شهرهای کشورهای توسعه یافته از جنبه تراکم ناخالص جمعیتی بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر در هکتار برای شهرهای کشورهای توسعه یافته تعریف شده است، درحالی که این مقیاس برای شهرهای ایران بین ۸۰ تا ۱۳۰ نفر در هکتار است.

وی ادامه داد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بلند مرتبه سازی را رد نمی کند ولیکن مقید به رعایت ضوابط شهرسازی و زیست بوم شهرها را الزام می دارد، این مجتمع ها باید با سطح اشغال مناسب و رعایت همجواری ها در پهنه های مشخص شکل گیرد. ولیکن امروزه در شهر قم به صورت بی برنامه و به طور پراکنده احداث شده است که خط آسمان و اشرافیت، مزاحمت بصری و …. شهر را مورد آسیب قرار داده است.