ترویج فرهنگ شهروندی از مدارس آغاز شود
ترویج فرهنگ شهروندی از مدارس آغاز شود
نیازمند عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم اهمیت ترویج فرهنگ شهروندی در نسل جدید را موردتوجه قرار داد و گفت: آموزش و ترویج فرهنگ شهروندی برای تأثیرگذاری بیشتر باید از سطح مدارس در قالب برنامه‌های جذاب هنری آغاز شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نرجس نیازمند در جلسه شورای سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری قم طی سخنانی بیان کرد: زمینه برای همکاری و تعامل با آموزش‌وپرورش جهت توسعه مباحث مربوط به فرهنگ شهروندی فراهم است.

عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اهمیت اقدامات زیربنایی در حوزه آموزش فرهنگ شهروندی ادامه داد: در هر موضوع و مسئله‌ای که از ظرفیت کودکان و دانش آموزان پای‌کار آمده، شاهد بهبود شرایط فرهنگی و استقبال بیشتر خانواده‌ها بوده‌ایم.

نیازمند، ادامه داد: سرود “سلام فرمانده” ازجمله مصادیق بارز و موفق در پای‌کار آوردن نسل جوان در مباحث فرهنگی و ترویج ارزش‌های دینی و اسلامی است.