تحقق ۹۰ درصدی بودجه سال ۱۴۰۰ شورای شهر قم
تحقق ۹۰ درصدی بودجه سال ۱۴۰۰ شورای شهر قم
صابری رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم از تحقق 86 درصدی بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر قم خبر داد و اظهار داشت: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قم نیز در مراحل پایانی خود قرار دارد و در جلسه آینده شورای اسلامی شهر قم نهایی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری امروز در چهل و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری، با اشاره به تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: از بودجه ۴ میلیارد تومانی سال گذشته شورای اسلامی شهر قم شاهد تحقق ۹۰ درصدی آن بوده‌ایم.

وی لایحه اخذ مصوبه تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قم را مورد توجه قرار داد و گفت: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری قم در مراحل پایانی خود قرار دارد و در جلسه آینده شورای اسلامی شهر قم نهایی خواهد شد.