رویکرد مردمی در برپایی محافل عزاداری پررنگ‌تر شود/ تأکید بر تکریم زائران ورودی به قم
رویکرد مردمی در برپایی محافل عزاداری پررنگ‌تر شود/ تأکید بر تکریم زائران ورودی به قم
دکتر سبحانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم گفت: در خصوص برپایی محافل عزاداری و ایستگاه‌های صلواتی باید رویکرد مردمی پررنگ‌تر شود و مجموعه مدیریت شهری وظیفه بسترسازی و هدایت‌گری را دنبال کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سیدمجتبی سبحانی ثابت در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی ماه محرم شهرداری قم اظهار داشت: فضاسازی متناسب با ماه محرم مساله مهم در فضاسازی‌های محیطی است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم ابراز کرد: در خصوص برپایی محافل عزاداری و ایستگاه‌های صلواتی باید رویکرد مردمی پررنگ‌تر شود و مجموعه مدیریت شهری وظیفه بسترسازی و هدایت‌گری را دنبال نماید.

وی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از ایستگاه‌های صلواتی، یادآور شد: در خصوص برپایی ایستگاه‌های صلواتی لازم است تا ضوابط ایمنی به‌صورت کامل مورد توجه قرار بگیرد.

سبحانی ثابت اهمیت استقبال و تکریم از زائران ورودی به قم را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در چنین شرایطی لازم است تا ایستگاه‌های صلواتی و علائم راهنمای مسیر به‌درستی در سطح مناطق مختلف شهری توزیع شود.