نرخ پارکینگ شرقی حرم مطهر نیازمند بازنگری است
نرخ پارکینگ شرقی حرم مطهر نیازمند بازنگری است
نرجس نیازمند عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم گفت: نظر به اینکه تردد دانشجویان، طلاب و دیگر اقشار به هسته مرکزی شهر قم بسیار است و در این هسته مراکز فرهنگی بسیاری در حال ارائه خدمت می باشند، نرخ پارکینگ شرقی حرم مطهر نیازمند بازنگری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، نرجس نیازمند با تأکید بر حفظ حقوق شهروندان در پروژه فاز ۵ عمار یاسر اظهار کرد: اولویت نخست مدیریت شهری در اجرای پروژه‌ها در شهر قم جلب توافق و رضایت شهروندان است.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم علت توقف پروژه فاز پنج عمار یاسر را توجه مدیریت شهری در کسب رضایت شهروندان در تملک املاک دانست و افزود: تا جای ممکن باید با شهروندان به توافق رسید و استفاده از ماده ۹ در آخرین مرحله اجرا شود.

وی تصریح کرد: در کنار کسب رضایت شهروندان حفظ بیت‌المال و رعایت حقوق عمومی نیز لازم بوده و باید به آن نیز توجه کنیم.

رئیس کمیته بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، همچنین به مطالبات مردم در خصوص کاهش نرخ پارکینگ شرقی حرم مطهر اشاره کرد و گفت: بیشترین مراکز فرهنگی مهم و همچنین بازار شهر در هسته مرکزی بوده و با توجه به تردد دانشجویان، طلاب و دیگر اقشار به هسته مرکزی شهر لزوم بازنگری نرخ پارکینگ احساس می‌شود.