انتقاد از برخی ردیف بودجه‌های جدید عمرانی/اهمیت حفظ تعادل در بودجه مصوب شهرداری قم
انتقاد از برخی ردیف بودجه‌های جدید عمرانی/اهمیت حفظ تعادل در بودجه مصوب شهرداری قم
اخوان با انتقاد از تعریف برخی ردیف بودجه‌های سنگین عمرانی، گفت: باید تعادل بودجه مصوب شهرداری با توجه به پیش‌بینی درآمد و هزینه کرد حفظ شود، از ابتدای سال جاری شاهد افزایش ۲۵۰ میلیارد تومانی در ردیف بودجه‌های مختلف بوده‌ایم که می‌تواند در تحقق نهایی آن مشکلاتی به وجود آورد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در پنجاه و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سال جلسات ساختمان شهید باکری، اخذ مجوز ردیف اعتباری با موضوع ادامه تملک بلوار جمهوری اسلامی را موردتوجه قرارداد و گفت: پیشنهاد افزایش ۴۵ میلیارد تومانی این ردیف بودجه برای بودجه بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی عمرانی شهرداری قم در سال جاری بسیار سنگین است.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: از ابتدای سال جاری شاهد افزایش ۲۵۰ میلیارد تومانی در ردیف بودجه‌های مختلف بوده‌ایم که می‌تواند در تحقق نهایی آن مشکلاتی به وجود آورد.

وی با انتقاد از تعریف برخی ردیف بودجه‌های سنگین عمرانی، گفت: باید تعادل بودجه مصوب شهرداری با توجه به پیش‌بینی درآمد و هزینه کرد حفظ شود.