ضرورت حفظ باغات، همزمان با توسعه شهری باید مورد توجه باشد
ضرورت حفظ باغات، همزمان با توسعه شهری باید مورد توجه باشد
محرری با اشاره به دغدغه مدیریت شهری در خصوص حفظ باغات، همزمان با توسعه شهری اظهار داشت: اراده موجود بین شهرداری و شورای اسلامی شهر در زمینه حفظ باغات باید تقویت شود، باغاتی که به عنوان خارج ازمحدوده نیز تعریف شده است و امکان تفکیک ندارند، باید توسط شهرداری خریداری شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری در پنجاه و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم، با اشاره به اخذ مجوز توافقنامه فی مابین شهرداری قم با آقای محمود صادقی در خصوص باغ صادقی در منطقه دو شهرداری قم اظهار داشت: مساحت این باغ حدود ۸ هزار و هفتصد مترمربع است و باید از متولیان تحقق این مهم تشکر کرد، کندی در انجام فرآیند مشکلاتی را به وجود آورده بود اما به یاری خدای متعال این مهم نهایی گردیده و یکی از باغات مهم این منطقه حفظ شده است.

وی با اشاره به دغدغه مدیریت شهری در خصوص حفظ باغات اظهار داشت: شهرداری برای حفظ باغات تلاش های قابل توجهی انجام می دهد، از جمله اینکه این باغ سنواتی است که توسط شهرداری آبیاری می گردید تا این ظرفیت در منطقه حفظ گردد.

محرری افزود: اراده موجود بین شهرداری و شورای اسلامی شهر در زمینه حفظ باغات باید تقویت شود، باغاتی که به عنوان خارج ازمحدوده نیز تعریف شده است و امکان تفکیک ندارند، باید توسط شهرداری خریداری شده و انتفاع این مهم برای مردم شهر مقدس قم باشد.