طراحی ۱۱۰ هزار مترمربع زیربنا و ۱۶۰۰ جای پارک برای پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر
طراحی ۱۱۰ هزار مترمربع زیربنا و ۱۶۰۰ جای پارک برای پارکینگ ضلع شرقی حرم مطهر
دکتر دهناد رئیس کمسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم پروژه پارکینگ شرقی را در مرحله انتخاب پیمانکار اعلام کرد و گفت: با تحویل زمین به پیمانکار، حدود 42 دو ماه اجرای پروژه زمان برده و بیش از 110 هزار مترمربع زیربنای پروژه خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سید محمدحسین دهناد از آغاز پروژه پارکینگ شرقی حرم به‌زودی خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه در چند سال گذشته پارکینگ شرقی حرم به‌صورت نامطلوبی رهاشده بود که خوشبختانه امسال مطالعات و طراحی این پارکینگ انجام‌شده و در مرحله انتخاب سرمایه‌گذار و پیمانکار هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ضلع شرقی حرم مطهر از سال ۷۳ طرح دارد، اما چالش‌ها و اختلاف‌هایی مانع اجرای طرح‌شده است اما از ابتدای شکل‌گیری شورای ششم به‌عنوان یک مطالبه اولویت‌دار آن را پیگیری شده و هم‌اکنون به مرحله انتخاب سرمایه‌گذار و پیمانکار رسیده است.

رئیس کمسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم، فضای پارک در پروژه پارکینگ شرقی را موردبررسی قرارداد و گفت: بر اساس طراحی انجام‌شده، بیش از ۱۶۰۰ جای پارک تعیین‌شده و ازنظر زیباسازی شهری این بخش از هسته مرکزی شهر در شرایط مطلوبی قرار خواهد گرفت.

وی عرصه اجرای پروژه پارکینگ شرقی را بیش از ۲۳ هزار مترمربع اعلام کرد و افزود: با تحویل زمین به پیمانکار حدود ۴۲ دو ماه اجرای پروژه زمان برده و بیش از ۱۱۰ هزار مترمربع زیربنای پروژه خواهد بود.

دهناد در پایان با اشاره به کاربری‌های پارکینگ شرقی بیان کرد: در این پروژه سه‌طبقه پارکینگ، یک طبقه پایانه برای اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها و یک صحن زیبا به نام صحن کریمه در نظر گرفته‌شده که امیدواریم به بهترین شکل اجرا شود.