تحلیف مجید اخوان به عنوان عضو جدید شورای اسلامی شهر قم
تحلیف مجید اخوان به عنوان عضو جدید شورای اسلامی شهر قم
در پنجاه و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، مجید اخوان به عنوان عضو جدید شورای اسلامی شهر مقدس قم متن سوگند نامه را قرائت کرد و به عنوان عضو جایگزین مشغول فعالیت در شورای ششم گردید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، پنجاه و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم روز دوشنبه با حضور دکتر ذاکریان فرماندار قم و به ریاست دکتر حسین اسلامی و با حضور شهردار و معاونین وی و اعضای شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات شهید باکری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه جناب آقای مجید اخوان به عنوان عضو جدید شورای اسلامی شهر مقدس قم متن سوگند نامه را قرائت کرد و به عنوان عضو جایگزین رسما مشغول فعالیت گردید.

پیش از این آقای مجید اخوان به عنوان جانشین آقای حسن مالکی نژاد سوگند یاد کرده بود.

لازم به ذکر است مطابق با تبصره ذیل ماده ۷ قانون شوراها، عضوی که به هر دلیلی به مدت دو ماه غیبت داشته باشد، تا تعیین تکلیف وضعیت او که نباید از شش ماه تجاوز کند، عضو جانشین (علی البدل) به جای او انجام وظیفه می کند.

پس از بررسی وضعیت غیبت جناب آقای مالکی نژاد و ابلاغ رای نهایی توسط فرمانداری قم، عضویت عضو جانشین به عضویت دائم تبدیل شد.