شورای شهر حامی شهروندان در توافقات دوطرفه است
شورای شهر حامی شهروندان در توافقات دوطرفه است
مهندس محرری رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم بابیان اینکه شورا خود را نماینده و زبان گویای شهروندان می‌داند، گفت: شورای شهر حامی شهروندان در توافقات دوجانبه است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری در پنجاه و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات شهید باکری، بیان کرد: شورا تلاش دارد تا ضمن رعایت حقوق شهرداری، رضایت شهروندان را نیز در موضوع توافقات و قراردادها جلب کند.

وی با اشاره به اخذ مجوز تفویض اختیار به مدیرکل حقوقی شهردار قم بیان کرد: مجوز این تفویض اختیار تا پایان دوره کنونی شورای اسلامی شهر اعتبار دارد.

وی نامه فرمانداری در اعتراض به مصوبه ۱۰۱۵ شورای اسلامی شهر قم با موضوع قرارداد منعقد شده با یکی از شهروندان را مورداشاره قرار داد و تصریح کرد: به خاطر رعایت حال شهروندان شورای شهر بیشترین همراهی را در توافقات دوطرفه دارد.