تلاش برای برای خرید یک نردبان ۴۰ متری دیگر برای آتش‌نشانی قم
تلاش برای برای خرید یک نردبان ۴۰ متری دیگر برای آتش‌نشانی قم
دکتر سبحانی رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم گفت: در حال حاضر یک نردبان 40 متری در اختیار این سازمان است و در بودجه سال‌جاری نیز بودجه ویژه‌ای برای خرید یک نردبان 40 متری در نظر گرفته‌شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجتبی سبحانی ثابت در حاشیه بازدید مدیران شهری و استانی و اعضای شورای اسلامی شهر قم از ایستگاه‌های آتش‌نشانی به مناسبت روز آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، بابیان اینکه وضعیت آتش‌نشانی قم تا وضعیت ایده ال مقداری فاصله دارد، اظهار داشت: تجهیزات و امکانات موردنیاز این سازمان با توجه به توسعه شهر قم باید تکمیل شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی باید به تجهیزات و خدمات نوین در امداد و نجات مجهز شود، ادامه داد: در کنار تجهیزات مدرن، اصل آموزش و آمادگی در برابر هر تهدیدی در بین نیروها جدی گرفته شود.

رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه این سازمان ارتباط مستقیمی با حفظ جان و اموال شهروندان دارد، ابراز کرد: شهرداری قم در مسیری حرکت می‌کند که خسارت‌های مادی و جانی حاصل از حوادث با تأمین و خریداری تجهیزات موردنیاز به حداقل برسد.

وی با اشاره به تلاش شورای شهر برای تأمین و تجهیز سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، یادآور شد: در حال حاضر یک نردبان ۴۰ متری در اختیار این سازمان است و در بودجه سالجاری نیز بودجه ویژه‌ای برای خرید یک نردبان ۴۰ متری در نظر گرفته‌شده است.