پیش‌بینی مدل‌های مختلف شهرداری جهت توسعه پارکینگ عمومی/تلاش برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
پیش‌بینی مدل‌های مختلف شهرداری جهت توسعه پارکینگ عمومی/تلاش برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
دکتر دهناد رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم گفت: احداث اسکلت و سفت‌کاری به همراه واگذاری زمین توسط شهرداری و پیش‌بینی فضای تجاری و استفاده از جرائم کسر پارکینگ از مدل‌های شورای شهر قم در مشارکت با بخش خصوصی جهت احداث پارکینگ است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید محمدحسین دهناد اهمیت مشارکت بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاری را موردتوجه قرار داد و افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های روزافزون مجموعه مدیریت شهری، چاره‌ای جز حمایت از خدمات متنوع سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه شهری نیست.

رییس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: برای اینکه توسعه شهری در مسیر مطلوبی قرار بگیرد، لازم است تا در قالب حمایت از بخش خصوصی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و جذابیت توریستی تعریف شود.

وی با اشاره به تصویب بسته‌های سرمایه‌گذاری در شورای اسلامی شهر قم، خاطرنشان کرد: در قالب این بسته سرمایه‌گذاری حوزه‌های سرمایه‌گذاری دارای قابلیت شهرداری قم با بخش خصوصی شناسایی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن‌ها مشخص می‌شود.

دهناد اضافه کرد: شورای اسلامی شهر قم در تلاش است تا ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و اطمینان و ضمانت ضمنی به سرمایه‌گذاران بدهد؛ خدمات شهری، بوستان‌ها و فضای سبز در کنار مباحث تجاری و تفریحی از ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری قم است.

عضو شورای اسلامی شهر قم مشکلات پارکینگ در قم را موردتوجه قرار داد و یادآور شد: احداث پارکینگ به‌خودی‌خود برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به خاطر عدم انتفاع از آن دارای جذابیت نیست و لازم است تا مدل‌های جذابی جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط مدیریت شهری تعریف شود.

وی اذعان کرد: احداث اسکلت و سفت‌کاری به همراه واگذاری زمین توسط شهرداری و پیش‌بینی فضای تجاری و استفاده از جرائم کسر پارکینگ از مدل‌های شورای شهر قم در مشارکت با بخش خصوصی جهت احداث پارکینگ است.

دهناد همچنین با اشاره به ورود دولت برای تأمین اعتبار طرح‌های ریلی قم، اظهار داشت: وضعیت امیدوارکننده‌ای در زمینه تأمین ناوگان قطار شهری، ناوگان عمومی و تأمین هزینه‌های مونوریل قم به وجود آمده است.