حذف اقدامات موازی با تأسیس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری/استفاده از خرد جمعی در تنظیم اساسنامه
حذف اقدامات موازی با تأسیس سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری/استفاده از خرد جمعی در تنظیم اساسنامه
دکتر سبحانی بابیان اینکه سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری قم در قالب ماده 84 و به‌صورت مستقل به فعالیت خواهد پرداخت، گفت: با ادغام این 2 سازمان برخی از امور موازی حذف، راندمان کاری افزایش و خللی در خدمات‌رسانی به شهروندان ایجاد نخواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجتبی سبحانی ثابت با اشاره به طرح ادغام دو سازمان پارک‌ها و فضای سبز و زیباسازی، اظهار داشت: در قالب این طرح، سازمان زیباسازی در سازمان پارک‌ها و فضای سبز ادغام و به سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم تغییر نام خواهد داد.

وی بابیان اینکه سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهرداری قم در قالب ماده ۸۴ و به‌صورت مستقل به فعالیت خواهد پرداخت، ادامه داد: با ادغام این سازمان برخی از امور موازی حذف و خللی در خدمات‌رسانی به شهروندان ایجاد نخواهد شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: در تنظیم اساسنامه سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری از خرد جمعی و همچنین تجربه‌های کلان‌شهرهای دیگر و نظرات وزارت کشور مورد دقت نظر بوده است.