ایفای نقش مدیریت شهری در برگزاری کنگره ملی شهدا قابل‌تقدیر است
ایفای نقش مدیریت شهری در برگزاری کنگره ملی شهدا قابل‌تقدیر است
مسگری نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: بعد از سپاه علی بن ابیطالب(ع) به‌عنوان متولی اصلی برگزاری کنگره شهرداری مدیریت شهری قم بیشترین سهم و نقش را در برگزاری این کنگره داشته و باید از این نگاه و توجه تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محمود مسگری در پنجاه و هشتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم به برگزاری کنگره ملی شهدا در قم اشاره کرد و اظهار داشت: این کنگره بعد از ۲۸ سال مجدداً در قم برگزارشده و باید تمام دستگاه‌ها در برگزاری ان مشارکت داشته باشند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: بعد از سپاه علی بن ابیطالب(ع) به‌عنوان متولی اصلی برگزاری کنگره شهرداری و مدیریت شهری قم بیشترین سهم و نقش را در برگزاری این کنگره داشته و باید از این نگاه و توجه تقدیر و تشکر کرد.

وی با تأکید دوباره بر مشارکت همه دستگاه‌ها در اجرای کنگره ملی شهدا تصریح کرد: باید همه دستگاه‌ها برای برگزاری این کنگره مشارکت داشته باشند و تنها به حضور پررنگ سپاه علی بین ابیطالب(ع) و شهرداری اکتفا نشود.