نام‌گذاری ۲۲ خیابان و کوچه جدید به نام شهدا در قم/نام‌گذاری ۳ معبر به نام بانوان شهیده
نام‌گذاری ۲۲ خیابان و کوچه جدید به نام شهدا در قم/نام‌گذاری ۳ معبر به نام بانوان شهیده
دکتر سبحانی از نام‌گذاری ۲۲ معبر و شارع جدید به نام شهدا خبر داد و اظهار داشت: نام‌گذاری معابر به نام شهدا یکی از اولویت‌های مدیریت شهری بوده و در این دور از نام‌گذاری معابر نیز این مهم لحاظ شده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجتبی سبحانی ثابت در پنجاه و هشتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم از نام‌گذاری ۲۲ معبر و شارع جدید به نام شهدا خبر داد و اظهار داشت: نام‌گذاری معابر به نام شهدا یکی از اولویت‌های مدیریت شهری بوده و در این دور از نام‌گذاری معابر نیز این مهم لحاظ شده است.

وی از نام‌گذاری سه خیابان به نام بانوان شهیده نیز خبر داد و افزود: در این نام‌گذاری جدید نام سه بانوی شهیده نیز انتخاب‌شده است تا بزرگداشتی برای شهدای بانوی شهر باشد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: پس از تصویب نام‌ها، ساخت تابلوی معابر به نام این شهدا در دستور کار سازمان زیباسازی قرارگرفته و طی آیین بزرگداشتی در معبر نصب می‌شود.