اهتمام بر شورای شهر قم برای جلوگیری از تضییع حقوق کتابخانه‌های عمومی/ تاکید برافزایش همکاری بین شورا و نهاد کتابخانه‌های عمومی
اهتمام بر شورای شهر قم برای جلوگیری از تضییع حقوق کتابخانه‌های عمومی/ تاکید برافزایش همکاری بین شورا و نهاد کتابخانه‌های عمومی
اخوان اظهار داشت: شورای اسلامی شهر قم در قالب تفریغ بودجه سال 1400 اهتمام زیادی برای جلوگیری از تضییع حقوق نهاد کتابخانه‌های عمومی دارد، باید برحجم تعاملات و همراهی بین نهاد کتابخانه‌های عمومی، شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری افزوده‌ شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در دیدار مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی قم با اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم، بیان داشت: باید برحجم تعاملات و همراهی بین نهاد کتابخانه‌های عمومی، شورای شهر و مجموعه مدیریت شهری افزوده‌شده است.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای دهه نود و با ورود دولت به بحث نیم درصد یکی از مواد شهرداری قم، سهم کتابخانه‌های عمومی از دریافت کمک‌های مدیریت شهری تضییع‌شده است ولی ریشه این مشکلات تغییرات در قوانین ملی است و از ید اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است.
عضو شورای اسلامی شهر قم ابراز داشت: شورای اسلامی شهر قم در قالب تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ اهتمام زیادی برای جلوگیری از تضییع حقوق نهاد کتابخانه‌های عمومی دارد.