لزوم ورود کارشناسان حوزه مدیریت شهری در تصویب و بازنگری قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها
لزوم ورود کارشناسان حوزه مدیریت شهری در تصویب و بازنگری قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها
صابری با اشاره به چالش بزرگ شهرداری ها با تصویب قانون جامع مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی، گفت: باید کارشناسان حوزه مدیریت شهری در تصویب و بازنگری قانون درآمدهای پایدار شهردارها ورود کرده و نقاط ضعف قانون جدید و طرح در حال تصویب را برطرف کنند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری در پنجاه و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم که در سالن جلسات ساختمان شهید باکری شورای شهر برگزار شد، با اشاره به تصویب قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اظهار داشت: متأسفانه این قانون منافع شهر و مردم را در حوزه مدیریت شهری تأمین نکرده و شهرداری‌ها را دچار مشکلات مالی می‌کند.

وی با ابراز تأسف از عدم ورود شهرداری‌ها درروند تصویب این قانون افزود: به علت عدم ورود شهرداری‌ها و کارشناسان درروند تصویب این قانون بدون توجه به نقاط ضعف و مشکلات، این قانون در مجلس تصویب‌شده و نمایندگان دید روشنی نسبت به آن نداشته‌اند.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: انتظار مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی بررسی و تبیین موارد با پبوست های تخصصی آن است، در حال حاضر قانون جامع مدیریت شهری در مرحله تصویب قرار دارد و حتی با این قانون پر از مشکل نیز تناقض دارد که نباید با این مشکلات تصویب شود.

وی با تأکید دوباره بر ایجاد چالش‌های بزرگ در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: باید شهرداری‌ها و کارشناسان به این موضوع ورود کرده و نقاط ضعف قانون جدید و طرح در حال تصویب را برطرف کنند.