شهرداری، به تذکرات شورا دلسوزانه نگاه کند
شهرداری، به تذکرات شورا دلسوزانه نگاه کند
صابری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نارضایتی ها در برخی حوزه ها، اظهار داشت: علی رغم پیگیری های مختلف در حوزه های منابع انسانی، طرح ها و پروژه ها و ... شاهد عدم توجه به مطالبات شورا در مجموعه شهرداری می باشیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم به نقل از خبر قم، حسین صابری در شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در نطقی پیش از دستور با اشاره به مشکلات رانندگان استیجاری شهرداری قم، اظهار داشت: چند ماه گذشته نامه ای با موضوع افزایش حقوق رانندگان استیجاری ارسال گردید، این افراد با میزان دستمزدی که دریافت می‌کنند شرایط سختی را در حال حاضر دارند و عموماً مستأجر هستند، اما تا به امروز جواب مناسبی دریافت نکرده‌ایم و باید حقوق پرداختی با هزینه های وسیله نقیله و زندگی تناسبی داشته باشد و توجه به این نیروها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: ۱۷ مورد از ابتدای سال با نظر اعضای محترم کمیسیون و بررسی شرایط درخواست کننده و حساسیت های لازم، برای بهره مندی از ردیف ماده ۱۷ معرفی شده اند، که ۵ نفر تحت پوشش بهزیستی و چهار نفر از این افراد نیز تحت پوشش کمیته امداد بوده اند، اما متاسفانه در مناطق نظر و مصوبه شورا مورد توجه قرار نگرفته و اجرا نگردیده است.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به طرح ها و پروژه های شهرداری، افزود: متاسفانه شهرداری به طرح های ارسال شده نیز با وجود چندین پیرو، هنوز پاسخی نداده است.
صابری ادامه داد: به دلیل عدم حمایت مناسب از کارکنان، هر روز شاهد ارسال نامه های مختلف از مراجع ناظر هستیم، با ورود رئیس شورا بخش مهمی از این وقایع مرتفع گردیده، اما نیاز تشکیل یک کارگروه برای رفع چنین مشکلاتی باید مورد توجه قرار گیرد تا پرسنل این حمایت را احساس کنند.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به آسیب دیدن باغبان شهرداری قم به دلیل جلوگیری از آتش زدن درختان در اغتشاشات اخیر، اظهار داشت: حداقل انتظار این بود که مدیران شهرداری با توجه و درک شرایط موجود، توجه بیشتری به این کارگر وظیفه شناس داشته و با اولویت تقدیری از ایشان شکل می دادند.