از اهمیت استفاده از ظرفیت گردشگری در اقتصاد پایدار شهری تا ضرورت تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری
از اهمیت استفاده از ظرفیت گردشگری در اقتصاد پایدار شهری تا ضرورت تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری
امرالهی با اشاره به حرکت گردشگري به سمت توسعه پايدار، اظهار داشت: تحقق این مهم نیازمند اصلاح رویکردها و بخشی نگری در اجرای برنامه های کلان کشور و لزوم تقویت مدیریتهای محلی و به کارگیری تمامی ظرفیتهای مدیریت شهری در برنامه ریزی و مدیریت توسعه و جبران کمبودها و ایجاد زیرساختهای توسعه گردشگری و جذب گردشگر که تا به امروز مغفول مانده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مهندس روح الله امرالهی سخنگوی مجمع روسای کمیسیونهای شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استانها، با اشاره به برگزاری سومین دور این اجلاسیه در شهر ساری، اظهار داشت: در این جلاسیه ضمن توجه به هویت سازی و احیای هویت معماری و شهرسازی شهرهای کشور در سیما و منظر شهری و صیانت و بهره وری پایدار از میراث تاریخی و طبیعی و ناظر بر مکان گزینی و اختصاص فضای مناسب و تامین سرانه های مورد نیاز گردشگری در سطوح مختلف، با استفاده از ظرفیت های قانونی و همکاری دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: شهرهایی که بدنبال ثروت پایدار و سالم با تاثیر مثبت بر فرهنگ و اقتصاد و سلامت و اشتغال بر خود هستند، برای این ظرفیت بی نظیر الهی برنامه ریزی و هدفگذاری می کنند و نیروی انسانی و شهروندان خود را آموزش داده و عقلانیت مدیریت شهری خود را به نمایش می گذارند.
وی افزود: ناظر به چشم انداز سند راهبردی توسعه گردشگری کشور، گردشگری باید به سمت توسعه پایدار حرکت کند، تحقق این مهم نیازمند اصلاح رویکردها و بخشی نگری در اجرای برنامه های کلان کشور و عطف توجه به تحولات سریع اجتماعی و رشد فزاینده جمعیت و تغییر ترکیب جمعیتی و تجمع جمعیت در شهرها و لزوم تقویت مدیریتهای محلی و به کارگیری تمامی ظرفیتهای مدیریت شهری در برنامه ریزی و مدیریت توسعه وجبران کمبودها و ایجاد زیرساختهای توسعه گردشگری و جذب گردشگر که تا به امروز مغفول مانده است.
امرالهی با اشاره به اصلاح و باز تعریف شرح خدمات تهیه طرح های توسعه شهری با رویکرد گردشگری در شهرهای دارای ظرفیت گردشگری و میراث تاریخی، اظهار داشت: این تغییر نگاه باید توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در دستور کار قرار گیرد و همچنین شهرداریها و کمیسیونهای ماده ۵ با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط اخذ پیوست های مطالعاتی گردشگری را در طرح های بزرگ مقیاس شهری در دستور کار قرار دهند.
سخنگوی مجمع روسای کمیسیونهای شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استانها افزود: وزارت میراث فرهنگی، ظرفیت ها و پتانسیل های عظیم گردشگری شهری و نقش مدیریت های شهری در توسعه زیرساختهای گردشگری و جذب سرمایه گذاری و مشارکت، احیا هویت تاریخی و فرهنگی شهری و بهره وری پایداراز میراث تاریخی و طبیعی شهرها را با هماهنگی شوراهای اسلامی شهرها در اصلاح و تکمیل سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۹ هیات وزیران لحاظ و این ظرفیت را به بالفعل برساند.