افزایش هزینه‌های نگهداری شهر/کارگروه بررسی روند افزایش بودجه‌ها تشکیل شود
افزایش هزینه‌های نگهداری شهر/کارگروه بررسی روند افزایش بودجه‌ها تشکیل شود
صابری رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم افزایش هزینه‌های جاری در شهرداری‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: دغدغه شورای اسلامی شهر روند افزایشی بودجه‌های جاری بوده و این موضوع ایجاد نگرانی کرده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری در جلسه کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم، در خصوص افزایش هزینه‌های جاری در شهرداری اظهار داشت: دغدغه شورای اسلامی شهر روند افزایشی بودجه‌های جاری بوده و این موضوع ایجاد نگرانی کرده است.

وی با بیان اینکه روند افزایشی سال‌های گذشته هزینه‌های خدمات شهری و جاری باید متناسب با بودجه و توسعه شهر باشد، ابراز کرد: با روند فعلی بودجه شهرداری‌ها دیگر قابل‌کنترل نیست و بودجه‌های جاری در حال نزدیک شدن به بودجه عمرانی است.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: باید به دنبال راهکار و راه‌های کنترل این بودجه باشیم و در این زمینه کارگروهی برای بررسی روند افزایشی بودجه‌های خدمات شهری و دیگر هزینه‌ها تشکیل شود.

وی با تأکید بر اینکه افزایش بودجه‌های خدمات شهری باید متناسب با تورم و خرید تجهیزات باشد، تصریح کرد: تداوم اجرای روند فعلی منطقی نیست و با این وضعیت به مشکل بودجه‌ای بر خواهیم خورد.

صابری با اشاره به اهمیت اهتمام ویژه در برگزاری دوره‌های آموزش شهروندی عنوان کرد: این مبالغ هزینه نبوده و سرمایه‌گذاری است چراکه همکاری مردم در هزینه کردهای شهر تأثیرگذار است.