کاهش تناسب بودجه‌های عمرانی و هزینه‌ای نگران‌کننده است
کاهش تناسب بودجه‌های عمرانی و هزینه‌ای نگران‌کننده است
اخوان با اشاره به عدم تناسب حقوق و مزایا و هزینه‌های خدمات شهری در سال جاری با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در شهر قم، اظهار داشت: در سال‌های گذشته تناسب بودجه شهرداری قم 80 درصد عمرانی و 20 درصد جاری بود که این کاهش درصدها، تناسب نگران‌کننده است.

به گزاش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، مجید اخوان در جلسه کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به ایجاد مشکلات مالی در شهرداری‌ها به‌واسطه افزایش حقوق‌های کارمندان و کارگران اظهار داشت: این تصمیم شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن آسیب‌ها صورت گرفت.

وی با بیان اینکه حقوق و مزایا و هزینه‌های خدمات شهری در سال جاری تناسبی با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در شهر قم ندارد، ابراز کرد: پیش‌ازاین تناسب بودجه شهرداری قم ۸۰ درصد عمرانی و ۲۰ درصد جاری بود که این بودجه هرروز در حال دستخوش تغییر است.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: این تناسب بودجه در حال حاضر ۷۰ درصد عمرانی و ۳۰ درصد جاری است که مشخص نیست با این افزایش هزینه‌ها در سال‌های آینده چه میزان شود.

وی با اعلام‌خطر درباره افزایش هزینه‌های خدمات شهری تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد بودجه خدمات شهری قم صرف حقوق و مزایا می‌شود.