ضوابط تأمین پارکینگ در زمان صدور مجوز برای خانه مسافرها در قم بازنگری شود
ضوابط تأمین پارکینگ در زمان صدور مجوز برای خانه مسافرها در قم بازنگری شود
دهناد با اشاره به بررسی ضوابط مربوط به تأمین پارکینگ از دو حوزه شهرسازی و حمل‌ونقل گفت: ضوابط تأمین پارکینگ در بافت فرسوده در زمان صدور مجوز برای خانه مسافرها با در نظر گرفتن میزان نرخ سفر و جذب سفر بازنگری شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید محمدحسین دهناد در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم که با موضوع ساماندهی خانه مسافرها تشکیل شد، به لزوم تأمین پارکینگ در مورد خانه مسافرها برای اخذ مجوز اشاره کرد و اظهار داشت: ضوابط تأمین پارکینگ در بافت فرسوده و زمان صدور مجوز برای خانه مسافرها باید بازنگری شود.

وی ضوابط مربوط به پارکینگ را موردبررسی قرارداد و افزود: بخشی از ضوابط تأمین پارکینگ مربوط به حوزه شهرسازی بوده و ضریب ایستایی دارد و تأکید داشته که به ازای هر تخت چه میزان پارکینگ باید تأمین شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم، سپس ضوابط مربوط به حوزه ترافیک در تأمین پارکینگ را موردتوجه قرارداد و گفت: در حوزه حمل‌ونقل برای تأمین پارکینگ باید نرخ جذب سفر موردبررسی قرار بگیرد و به ازای هر میزان سفر و با نوع وسیله نقلیه، میزان تأمین پارکینگ محاسبه می‌شود.

وی از اجرای این بخش از ضوابط پارکینگ در اصفهان، مشهد و تهران خبر داد و یادآور شد: در این سه شهر تیپ‌های مختلف سفر را موردبررسی قرار داده‌ و مشخص کرده‌اند که از این تعداد چه میزان با خودروی شخصی، چه تعداد بدون خودروی شخصی و با حمل‌ونقل عمومی و بین‌شهری انجام می‌شود.

دهناد تأکید کرد: باید با این نگاه کاربری‌های مشخص را موردبررسی قرار دهیم و میزان نرخ سفر و جذب سفر را محاسبه کنیم، زیرا با این نگاه بخشی از مشکلات بافت فرسوده برای تأمین پارکینگ حل خواهد شد و بر اساس همین نگاه ضوابط قابلیت بازنگری را دارد.