ظرفیت بودجه حداقل ۸۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری قم برای ۱۴۰۲
ظرفیت بودجه حداقل ۸۰۰۰ میلیارد تومانی شهرداری قم برای ۱۴۰۲
صابری رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه شهرداری قم برای سال 1402 ظرفیت بودجه حداقل 8000 میلیارد تومانی دارد، گفت: چشم‌انداز برنامه راهبری بر مبنای تورم نیست و باید با تغییراتی این انعطاف‌پذیری برای برنامه‌های مصوب به وجود آید.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری با اشاره به اهمیت ایجاد درآمدهای پایدار اظهار داشت: متأسفانه وقتی می‌بینیم شرایط کشور این وضعیت تورمی را دارد، باید از ظرفیت تسهیلات برای پیشبرد و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌ها بهره ببریم.

وی با انتقاد از عدم به‌کارگیری استفاده از ظرفیت تسهیلات در شهرداری قم، تصریح کرد: تسهیلات بانکی فرصتی برای توسعه است و باید شهرداری از این ظرفیت بهترین استفاده را ببرد.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: وقتی می‌توان از این تسهیلات برای افزایش ارزش‌افزوده در شهر استفاده شود چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌شود؟.

وی در ادامه به اهمیت برنامه‌ریزی عملیاتی برای درآمد اشاره کرد و گفت: برای افزایش درآمد و پیوست های درآمدی نیاز به تغییر سیاست داریم.

صابری با تأکید بر اینکه شهرداری قم برای سال ۱۴۰۲ ظرفیت بودجه حداقل ۸۰۰۰ میلیارد تومانی دارد، اضافه کرد: چشم‌انداز برنامه راهبری بر مبنای تورم نیست و باید با تغییراتی این انعطاف‌پذیری برای برنامه‌های مصوب به وجود آید.