نگاه عدالت محور شورای شهر قم در بررسی تبصره ۳ شرکت آب و فاضلاب/اتمام تفریغ بودجه سازمان‌های شهرداری قم
نگاه عدالت محور شورای شهر قم در بررسی تبصره ۳ شرکت آب و فاضلاب/اتمام تفریغ بودجه سازمان‌های شهرداری قم
صابری رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم میزان آب‌بها، فاضلاب بهای مربوط به تبصره سه شرکت آب و فاضلاب را موردتوجه قرار داد و گفت: در بررسی این تبصره نگاه شورای شهر عدالت محوری است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری در شصت و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به لایحه پیشنهاد تبصره سه شرکت آب و فاضلاب مربوط به آب‌بهاء، فاضلاب ‌بهاء و حق انشعاب در سال ۱۴۰۱اظهار داشت: اعداد و ارقام آب‌بهاء و فاضلاب بهاء مربوط به تبصره سه در کمیسیون برنامه‌وبودجه تغییراتی داده‌شده است.

وی جدول تغییرات را مورد بررسی قرار داد و افزود: مبالغی که در این جدول مشخص‌شده برای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده و برای سال‌های بعد دوباره مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت، همچنین حق انشعاب آب و فاضلاب نیز در هر منطقه مجزا بررسی و مبالغ آن تعیین شد.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: حق تبصره سه آب‌بهاء و فاضلاب بهاء برای سال ۱۴۰۱ عددی برابر ۳ ریال و برای سال ۱۴۰۲ نیز ۳ و نیم ریال تعیین‌شده است، همچنین حق انشعاب آب برای سال ۱۴۰۱ در مناطق ۲ و ۶ عددی بالغ‌بر ۱۵ میلیون ریال مشخص‌شده است.

وی ادامه داد: حق انشعاب آب برای سال ۱۴۰۱ در مناطق ۱،۳،۵ و ۷ نیز ۲۰ میلیون ریال و برای مناطق ۴ و ۸ عدد ۳۰ میلیون ریال مشخص شد؛ همچنین برای سال ۱۴۰۲ نیز برای مناطق ۲و ۶ عدد ۲۰ میلیون ریال، مناطق ۱،۳،۵ و ۷ عدد ۲۵ میلیون ریال و برای مناطق ۴ و ۸ عدد ۳۵ میلیون ریال تعیین شد.

صابری حق انشعاب فاضلاب مناطق را نیز در سال ۱۴۰۱ به ترتیب در مناطق ۲ و ۶ عدد ۲۵ میلیون ریال، مناطق ۱،۳،۵ و ۷ عدد ۳۰ میلیون ریال و مناطق ۴ و ۸ عدد ۴۰ میلیون اعلام کرد و گفت: برای سال ۱۴۰۲ نیز در مناطق ۲ و ۶ عدد ۳۰ میلیون ریال، مناطق ۱،۳،۵ و ۷ نیز ۳۵ میلیون ریال و مناطق ۴ و ۸ عدد ۴۵ میلیون ریال تعیین شد.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم در ادامه جلسه به لایحه اخذ مجوز تفریق بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان‌های شهرداری اشاره و بیان کرد: تفریق بودجه با حضور مدیرعامل‌های سازمان‌ها مورد بررسی قرار گرفت و بودجه ۹ سازمان تعیین تکلیف شد.

وی همچنین از بررسی تفریغ بودجه شورای اسلامی شهر نیز خبر داد.