تلاش برای رساندن زمان ورود اتوبوس به زیر ۱۰ دقیقه در قم
تلاش برای رساندن زمان ورود اتوبوس به زیر ۱۰ دقیقه در قم
دکتر دهناد زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه را در حال حاضر بیش از 10 دقیقه اعلام و گفت: در تلاش هستیم با افزایش اتوبوس‌ها این زمان را به مرور به زیر 10 دقیقه کاهش دهیم تا شهروند به این سیستم و زمان‌بندی آن اعتماد کرده و از خودروی شخصی کمتری برای سفرهای درون‌شهری و کوتاه استفاده کند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، سید محمدحسین دهناد در حاشیه مرحله نخست ورود ۹۹ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر قم در آستانه ۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل اظهار داشت: رویکرد مدیریت شهری در قم، توسعه کمی و کیفی ناوگان اتوبوس‌رانی شهرداری است.

وی خرید ۹۹ دستگاه اتوبوس جدید را در راستای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر دانست و افزود: بخشی از اعتبار موردنیاز برای خرید اتوبوس‌ها از منابع داخلی شهرداری و بخشی نیز با کمک دولت پرداخت‌شده و امروز ۱۵ دستگاه به ناوگان اضافه می‌شود و تا پایان سال تمام ۹۹ دستگاه وارد ناوگان خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم، ایجاد شبکه حمل‌ونقل کارآمد را مورد توجه قرار داد و گفت: برای داشتن شبکه حمل‌ونقل کارآمد نیاز به توسعه و تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی بوده و تجربه شهرهای دنیا نشان داده باید مردم را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی تشویق کنیم.

وی همچنین پوشش مناسب معابر سطح شهر را نیز به‌عنوان عامل تشویق‌کننده شهروندان در استفاده از حمل‌ونقل عمومی مطرح و بیان کرد: برای تشویق شهروندان از حمل‌ونقل عمومی باید برنامه‌ریزی‌ها به سمتی حرکت کند که هر فرد با حداکثر ۴۰۰ متر پیاده‌روی به ایستگاه حمل‌ونقل عمومی و ایستگاه اتوبوس دسترسی داشته باشد.

دهناد، زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه را در حال حاضر بیش از ۱۰ دقیقه اعلام و تأکید کرد: در تلاش هستیم با افزایش اتوبوس‌ها این زمان را به مرور به زیر ۱۰ دقیقه کاهش دهیم تا شهروند به این سیستم و زمان‌بندی آن اعتماد کرده و از خودروی شخصی کمتری برای سفرهای درون‌شهری و کوتاه استفاده کند.

وی افزایش سه برابری خودروهای شخصی را در ۱۰ سال گذشته یادآور شد و تصریح کرد: متأسفانه با افزایش سه برابری خودروهای شخصی امکان توسعه معابر در شهرها وجود ندارد و تنها با ایجاد شبکه حمل و نقل عمومی کارآمد می‌توانیم ترافیک ایجاد شده در شهرها را کنترل و مدیریت کنیم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم، نیاز شهر قم به ۵۰۰ دستگاه اتوبوس را عنوان کرد و گفت: با توجه به جمعیت و سرانه شهر قم، ناوگان اتوبوس‌رانی قم نیاز به ۵۰۰ دستگاه اتوبوس دارد و با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام‌شده علاوه بر این ۹۹ دستگاه تعدادی اتوبوس نیز اورهال می‌شود تا خطوط تقویت شوند.

وی اضافه شدن خطوط جدید اتوبوس‌رانی را نیز مطرح کرد و افزود: مسیرهای که تردد و درخواست بیشتری به خاطر نوع کاربری‌های مسیر دارند مانند دانشگاه‌ها، مراکز حوزوی و مدارس به خطوط اضافه می‌شوند تا پوشش خوبی در سطح شهر و ناوگان اتوبوس‌رانی داشته باشیم.

دهناد در پایان تأکید کرد: روزانه به طور میانگین دو میلیون سفر در شهر قم انجام می‌شود که امیدواریم با تقویت سیستم حمل‌ونقل عمومی شهری آرام تر و ایمن‌تر داشته باشیم و ایده آل این است که بتوانیم تقریباً ۲۰ درصد از این سفرها را با حمل‌ونقل عمومی انجام دهیم.