اهمیت رفع ایرادات تجاری‌های موقت در قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها
اهمیت رفع ایرادات تجاری‌های موقت در قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها
محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: برای حل مشکل مردم و عدم قطع درآمد شهرداری مجوزهای تجاری موقت در پردیسان و اقامتی‌ها سه‌ساله صادر شود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری در شصت و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، به اخذ مجوزهای موردی در تجاری موقت اشاره کرد و اظهار داشت: کمیته تطبیق نیز این موارد را تأیید نمی‌کند و سال آینده با توجه به قانون جدید درآمدهای پایدار، این مجوزها تمدید نمی‌شود.

وی افزود: دریافت عوارض یک‌ساله با وجود اجرایی شدن قانون جدید دچار مشکل نمی‌شود و در مورد پردیسان نیز مجوزها سه‌ساله صادرشده و اگر تبدیل به قرارداد شود تا سه سال شهرداری می‌تواند عوارض آن را دریافت کند و مشکلی در این مورد نیز نخواهیم داشت.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: تمدید و اخذ مجوز برای کاربری‌های اقامتی نیز همین مشکلات را دارد و باید تا پایان سال برای صنوف ضروری مجوز آن‌ها را تمدید کنیم تا سال آینده تا تغییر و تحول علاوه بر حل مشکل مردم شهرداری نیز درآمدی در این حوزه داشته باشد.