از ضرورت ورود مدیریت شهری در حوزه فرهنگ تا لزوم توجه به رویدادسازی، صنایع فرهنگی و آموزش در برنامه‌های فرهنگی
از ضرورت ورود مدیریت شهری در حوزه فرهنگ تا لزوم توجه به رویدادسازی، صنایع فرهنگی و آموزش در برنامه‌های فرهنگی
دکتر امامی، ورود مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهرها را در حوزه فرهنگ در انتقال فرهنگ انقلابی مهم و تأثیرگذار خواند و گفت: برای رسیدن به فرهنگ غنی باید به سه عنصر رویدادسازی،‌ صنایع فرهنگی و آموزش توجه کنیم، زیرا برای فرهنگ‌سازی به این سه عنصر نیاز داریم تا همراهی مردم را با برنامه‌های فرهنگی داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید مجید امامی در دومین نشست هم‌اندیشی روسای کمیسیون‌های فرهنگی شوراهای اسلامی شهرهای حماسه‌ساز انقلابی که در سالن جلسات شورای اسلامی شهر قم برگزار شد، به اهمیت کمیسیون‌های فرهنگی در تدوین برنامه‌های فرهنگی اشاره کرد و اظهار داشت: گردهمایی کمیسیون‌های فرهنگی شورای شهرهای مختلف در قم نشان‌دهنده این بوده که مدیریت شهری در مسیر درستی قرار گرفته است.

وی ورود مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهرها را در حوزه فرهنگ در انتقال فرهنگ انقلابی مهم و تأثیرگذار خواند و افزود: شهر یک سازه فرهنگی و تمدنی است و با اینکه تأثیر آن نسبت به خانواده بر افراد کمتر است اما تأثیر زیادی داشته و در زندگی مدرن نقش مهمی را ایفا می‌کند.

دبیر شورای عالی فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: متأسفانه امروز شهرها تنها به یک نمای سازه عمرانی تبدیل‌شده و تنها شهروندان را به سمت مصرف‌گرایی و تبعیت از نظام سرمایه‌داری دعوت می‌کند و تمام جریان‌های اجتماعی حاکم در جامعه را نیز به این سمت فرا می‌خواند.

وی ادامه داد: در این شبه سازه عمرانی، عناصر فرهنگی به حاشیه کشیده شده و تنها پروژه‌های عمرانی فعالیت دارند و تا زمانی که ما حرف جدیدی برای گفتن نداشته باشیم نمی‌توانیم این مسیر را در شهرها تغییر دهیم و برای شروع این حرکت باید کمیسیون‌های فرهنگی شوراها فعال شوند.

امامی در ادامه تأکید کرد: در برگزاری این جلسات از تمام شهرها دعوت کنید و مردم و شهرها را با عناوینی از هم جدا نکنیم،‌ تا زمانی که با هم و در کنار هم نباشیم نمی‌توانیم فرهنگ را تغییر داده و به سمت تمدن واقعی اسلامی حرکت کنیم.

وی با ارائه راهکارهایی در فرهنگ‌سازی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به فرهنگ غنی باید به سه عنصر رویدادسازی،‌ صنایع فرهنگی و آموزش توجه کنیم، زیرا برای فرهنگ‌سازی به این سه عنصر نیاز داریم تا همراهی مردم را با برنامه‌های فرهنگی داشته باشیم.

دبیر شورای عالی فرهنگ عمومی کشور همچنین مشارکت مردم را نیز مطرح کرد و گفت: باید برنامه‌های فرهنگی با مشارکت و برنامه‌ریزی مردم انجام شود و بااینکه تأثیر آموزش کم شده اما هنوز می‌توانیم از آن بهره ببریم،‌ ما باید در حوزه فرهنگ ادبیات و هنر داشته باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: نباید اجازه بدهیم شبه سازه‌ها بر ما غلبه کنند و فضای فیزیکی شهرها جلوی تمدن و هویت‌سازی و همچنین فرهنگ‌سازی را بگیرند، شهر باید به کارکرد اصلی خود بازگشته و دوباره به یک سازه فرهنگی و تمدنی تبدیل شود.