پروژه شهدای امنیت موجب رونق اقتصادی منطقه خواهد شد/ تکمیل محور شریانی جمهوری
پروژه شهدای امنیت موجب رونق اقتصادی منطقه خواهد شد/ تکمیل محور شریانی جمهوری
دکتر دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم گفت: پروژه‌های عمرانی در مناطق شهری ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و این موضوع در پروژه شهدای امنیت قم نیز رخ خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر سید محمد حسین دهناد با اشاره به بهره‌برداری از پروژه تونل شهدای امنیت قم اظهار داشت: این پروژه یکی از حلقه‌های تکمیل محور جمهوری اسلامی است که در نهایت باید به بزرگراه امام علی(ع) متصل شود تا نقش جریانی و عبوری خود را ایفا کند.

وی این پروژه را یکی از پروژه‌های اصلی عمرانی شهر قم دانست که از ابتدای دوره ششم شورای اسلامی شهر قم، به صورت مرتب میزان پیشرفت این پروژه را رصد شده و با اشاره به اینکه حجم کار عمرانی در پروژه شهدای امنیت قم حجم قابل توجهی بود گفت: با توجه به اینکه پروژه در یک بافت مسکونی اجرا می‌شد و مسیر خروجی تونل در میان منازل مردم بود، چالش‌هایی در تملکات و اجرا داشتیم که گاهی پیشرفت کار را تحت تاثیر قرار می‌داد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با اذعان به اینکه اهالی این محدوده زحمات زیادی را طی زمان اجرای پروژه متحمل شدند خاطرنشان کرد: پروژه‌های عمرانی در مناطق شهری ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و این موضوع در این پروژه مهم شهری هم رخ خواهد داد.