افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 February , 2023
شاهد فقر نظریه و الگوی معماری اسلامی و شهرسازی هستیم 18 فروردین 1401
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور:

شاهد فقر نظریه و الگوی معماری اسلامی و شهرسازی هستیم

آیت الله اعرافی با تأکید بر قواعد شهرسازی و معماری گفت: ما نمی‌توانیم از شهرداری و شهرسازی توقع زیادی داشته باشیم، زیرا دانشگاه و حوزه در این بخش کار زیادی انجام نداده و شاهد فقر نظریه و الگوی معماری اسلامی و شهرسازی هستیم.

مدیران قم متناسب با جایگاه این شهر قدم بردارند 20 آبان 1399
آیت الله اعرافی:

مدیران قم متناسب با جایگاه این شهر قدم بردارند

مدیر حوزه‌های علمیه کشور اظهار داشت: شهر مقدس قم یک شهر تمدنی با روح تاریخی ،علمی، حوزوی ،سیاحتی زیارتی و بین المللی است و مدیران قم باید قدر این جایگاه را بدانند و متناسب با این جایگاه قدم بردارند.