اولویت‌های بودجه ۱۴۰۱ شهرداری قم؛ محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت‌های نشاط اجتماعی
اولویت‌های بودجه ۱۴۰۱ شهرداری قم؛ محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت‌های نشاط اجتماعی
دکتر اسلامی تقویت حمل و نقل عمومی، مدیریت بهینه پسماند، افزایش زیرساخت شهر هوشمند، افزایش درآمدها، محرومیت زدایی و توسعه زیرساخت های نشاط اجتماعی را از مهمترین اولویت‌ها و راهبردهای بودجه سال آینده شهرداری قم دانست.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین اسلامی روز دوشنبه در بیست و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر با موضوع تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری قم، در سخنانی با اشاره به راهبردهای شورای شهر قم در تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری قم، گفت: تقویت حمل و نقل عمومی، مدیریت بهینه پسماند، افزایش زیرساخت شهر هوشمند، افزایش درآمدها، محرومیت زدایی، توسعه زیرساخت‌های نشاط اجتماعی از مهمترین اولویت‌های شورای شهر بوده است.

اسلامی بیان کرد: پیش بینی درآمدهای شهرداری قم در این بودجه مبتنی بر عملکرد ۵ ساله و عملکرد واقعی ۱۰ ماهه سال جاری و دو ماه آخر سال ۹۹ بوده است.

رییس شورای اسلامی شهر قم یادآور شد: در بودجه سال آینده نحوه محاسبه و مصرف هزینه کسر پارکینگ در احداث پارکینگ عمومی، سهم آورده شهرداری در پروژه قطار شهری و نحوه جذب نیرو پیش بینی و تاکیدات لازم انجام گرفته است.

وی ابراز داشت: مدیریت هزینه‌های جاری به همراه افزایش سهم هزینه‌های عمرانی رویکرد شورای اسلامی شهر قم در تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری قم بوده است.

اسلامی با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای نقدی شهرداری در سال آینده تصریح کرد: در بودجه سال آینده پیش بینی یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد نقدی و یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد غیرنقدی می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین از محل مطالبات شهرداری، اوراق مشارکت و کمک‌های دولتی نیز حدود یک‌هزار میلیارد تومان درآمد در سال آینده پیش بینی شده است، ۱۴۰ میلیارد تومان نیز از برخی محل‌های دیگر پیش بینی درآمد شده است.

رییس شورای اسلامی شهر قم گفت: در مجموع پیش بینی ۴ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان درآمد برای مجموعه مدیریت شهری که منطبق با واقع است در بودجه سال آینده انجام گرفته است.

اسلامی عنوان کرد: در بودجه سال آینده ۶۰۰ میلیارد تومان در رابطه با مباحث جاری، ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه نگهداری شهر و ۱۰۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های اداری، فرهنگی و تبلیغاتی درنظرگرفته شده است.

رییس شورای اسلامی شهر قم در ادامه بیان کرد: شهرداری قم باید برای کاهش فشارهای موجود به سراغ منابع درآمدی جدید برود و در همین خصوص توافقات ابتدای با شرکت توزیع نیروی برق استان برای افزایش درآمدهای شهرداری از محل‌های مغفول مانده شکل گرفته است.