افزایش ۴۱ درصدی هزینه خدمات شهری در متمم و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری قم
افزایش ۴۱ درصدی هزینه خدمات شهری در متمم و اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری قم
صابری از افزایش 41 درصدی هزینه خدمات شهری در متمم و اصلاحیه بودجه 1401 شهرداری قم خبر داد و اظهار داشت: تملک دارایی مالی دو درصد افزایش و دارایی سرمایه‌ای سه درصد کاهش داشته است و بخش خدمات به‌صورت کلی ۴۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، حسین صابری در شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به لایحه ۳۰ درصد کاهش بهای خدمات بازدید سازمان آتش‌نشانی از بیمارستان امام رضا(ع) متعلق به سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: با توجه به خدماتی که بیمارستان امام رضا(ع) در دوران کرونا ارائه داده، درخواستی مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی بهای خدمات داشته است.

وی سپس اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان قطار شهری را مطرح کرد و گفت: یکی از مشکلات سازمان قطار شهری جذب نیرو بدون مجوز بوده که باید در این خصوص پاسخ داده و مدارک و اسناد آن را به‌صورت کامل به شورای اسلامی شهر قم ارائه دهند.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم سپس به اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم اشاره و بیان کرد: تحقق درآمد سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم در سال ۱۴۰۰، بیش از ۹۶ درصد و تحقق هزینه سازمان نیز معادل ۹۶ درصد بوده است.

وی اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم را نیز مطرح و تصریح کرد: تحقق درآمد سازمان آتش‌نشانی شهرداری قم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸ درصد و تحقق هزینه سازمان نیز ۹۱ درصد بوده است.

صابری در ادامه اخذ مجوز متمم و اصلاحیه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری قم را بررسی کرد و گفت: در اصلاحیه، بودجه حدود ۲۱ درصد افزایش در کل منابع آمده و در مصارف نیز ۲۳ درصد افزایش لحاظ شده و بابت افزایش مبلغ خدمات شهری درخواست کاهش و بازنگری را داریم.

وی ادامه داد: در متمم سه درصد افزایش در درآمدها، شش درصد کاهش در واگذاری دارایی مالی، سه درصد افزایش در واگذاری دارایی سرمایه‌ای داشته‌ایم و نهایتاً درآمدهای حاصل از عوارض عمومی شش درصد افزایش،‌ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی شهرداری ۳۷ درصد افزایش و بهای خدمات و درآمدهای مصارف انتفاعی شهرداری نیز ۳ درصد کاهش داشته است.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: همچنین درآمدهای حاصل از وجوه شهرداری ۲۸ درصد کاهش،‌ کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی ۱۸ درصد افزایش و جمع کل درآمدهای شهرداری ۳۲ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش مصارف نیز به‌صورت کلی در متمم اعتبار هزینه‌ای در مصوبه یک درصد افزایش، تملک دارایی مالی نیز دو درصد افزایش و دارایی سرمایه‌ای سه درصد کاهش داشته است و بخش خدمات به‌صورت کلی ۴۱ درصد رشد داشته است.