افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 1 February , 2023
روز قم فرصتی برای بازخوانی و تقویت شهر قم/توجه ویژه به نشاط اجتماعی در برنامه‌های گرامیداشت روز قم 08 آبان 1400
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم:

روز قم فرصتی برای بازخوانی و تقویت شهر قم/توجه ویژه به نشاط اجتماعی در برنامه‌های گرامیداشت روز قم

دکتر مصطفی ملایی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه نام‌گذاری شهرها اهداف مختلفی را دارد، گفت: دستاورد اصلی این نام‌گذاری پرداختن به هویت شهر قم است که در این ایام بازخوانی و تقویت می‌شود.

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ مصطفی ملائی 17 مرداد 1400

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم – دوره ششم؛ مصطفی ملائی

.