جمعه, ۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 23 April , 2021
مصوبات جلسه یکصدو هشتادو ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۶ فروردین ۱۴۰۰

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هفتم اسفندماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یازدهم اسفندماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو سوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پنجم اسفندماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو یکمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو یکمین شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیستم بهمن ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هشتادم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

مصوبات جلسه یکصدو هشتادم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتادمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یازدهم بهمن ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

مصوبات جلسه یکصدو هفتاد و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم بهمن ماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.