یکشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۴۰۳ | Sunday, 21 April , 2024
مصوبات جلسه سیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم 18 آبان 1400

مصوبات جلسه سیزدهم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم

سیزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم آبان ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم 18 آبان 1400

مصوبات جلسه هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم

هفتیمن جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ پانزدهم شهریور ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم 18 آبان 1400

مصوبات جلسه پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم

پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یکم شهریور ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم 18 آبان 1400

مصوبات جلسه چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره ششم

چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هجدهم مرداد ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو نود و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 01 تیر 1400

مصوبات جلسه یکصدو نود و پنجم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هفدهم خرداد ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو نود و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 01 تیر 1400

مصوبات جلسه یکصدو نود و چهارم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و نود و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم خرداد ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.