شنبه, ۱۶ فروردین , ۱۳۹۹ Saturday, 4 April , 2020
مصوبات شورای اسلامی شهرقم
مصوبات جلسه یکصدودوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 تیر 1398

مصوبات جلسه یکصدودوم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدودومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ دهم تیرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 05 تیر 1398

مصوبات جلسه یکصدویکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدو یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سوم تیرماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 02 تیر 1398

مصوبات جلسه یکصدم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصدمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیستم و هفتم خرداد ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه نود و نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 26 خرداد 1398

مصوبات جلسه نود و نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

نودو نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیستم خرداد ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه نود و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 19 خرداد 1398

مصوبات جلسه نود و هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

نودو هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ یازدهم خرداد ماه 1398 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

در بودجه ۹۸ شهرداری کمترین افزایش را در بخش عوارض شهری داریم 16 اسفند 1397
رئیس شورای اسلامی شهر قم:

در بودجه ۹۸ شهرداری کمترین افزایش را در بخش عوارض شهری داریم

چلالی ابراز داشت: افزایش بهره‌وری از موضوعات مورد توجه شورا بوده و تلاش شده به‌رغم تورم موجود، کمترین افزایش را در بخش عوارض شهری داشته باشیم هر چند که این کاهش عوارض برنامه‌های شهرداری در سال آینده را تحت تأثیر قرار دهد.