شنبه, ۸ مهر , ۱۴۰۲ | Saturday, 30 September , 2023
مصوبات جلسه یکصدو نود و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 28 اردیبهشت 1400

مصوبات جلسه یکصدو نود و یکم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و نود و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو نودم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 28 اردیبهشت 1400

مصوبات جلسه یکصدو نودم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و نودمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ ششم اردیبهشت ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 07 اردیبهشت 1400

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو نهم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و سوم فروردین ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 07 اردیبهشت 1400

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هشتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ شانزدهم فروردین ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 07 اردیبهشت 1400

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو هفتم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ هشتم فروردین ماه 1400 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم 16 فروردین 1400

مصوبات جلسه یکصدو هشتادو ششم شورای اسلامی شهر قم-دوره پنجم

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم در تاریخ بیست و هفتم اسفندماه 1399 در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، مصوبات جلسه فوق در راستای شفاف سازی جلسات و اطلاع مردم شریف قم از تصمیم گیری های نمایندگان خود در شورای اسلامی شهر مقدس قم قابل دریافت می باشد.